fbpx
Back to top
LST อีกวิธีที่จะเพิ่มผลผลิตกัญชาได้
Highgan 19 December, 2019

LST อีกวิธีที่จะเพิ่มผลผลิตกัญชาได้

คราวที่แล้วได้กล่าวถึงการทำ Topping และ FIMing ไปแล้ว และได้มีการกล่าวถึงคำว่า LST ด้วย ซึ่ง LST ย่อมาจาก Low stress training…

Read More
เพิ่มผลผลิตง่ายๆ ด้วยการ Topping หรือ FIMing
Highgan 8 December, 2019

เพิ่มผลผลิตง่ายๆ ด้วยการ Topping หรือ FIMing

Topping หรือ FIMing เป็นสองเทคนิคง่ายๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับกัญชา โดยจะเป็นการตัดบางส่วนของการเจริญเติบโตด้านบนออก เทคนิคเหล่านี้ได้ช่วยให้เรามีอิสระในออกแบบรูปร่างของกัญชาที่ดีขึ้น เพื่อส่วนต่างๆ ของกัญชาสามารถรับแสงได้เพิ่ม และสร้าง Colas มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราได้รับผลผลิตมากขึ้นเช่นกัน จากรูปด้านบนกัญชาด้านซ้ายได้ปลูกให้เติบโตตามธรรมชาติซึ่งส่งผลให้รูปร่างคล้าย…

Read More