fbpx
Back to top
เข้าใจระบบกัญชาในร่างกาย ( Endocannabinoid system)
Highgan 3 January, 2020

เข้าใจระบบกัญชาในร่างกาย ( Endocannabinoid system)

การที่จะเข้าใจเรื่องของกัญชา หรือกัญชง ว่ามันมีสารออกฤทธิ์ และทำงานได้อย่างไรนั้นคงต้องศึกษาในเรื่องของ Endocannabinoid System จะทำให้เข้าใจมากขึ้น ระบบกัญชาในร่างกาย หรือ Endocannabinoid system (ECS) หมายถึงระบบของตัวรับของเซลล์ และโมเลกุลที่สอดคล้องกัน…

Read More
กัญชาอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไร
Highgan 28 September, 2019

กัญชาอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไร

เนื่องจากการใช้กัญชาในขณะที่เขียนบทความนี้ไม่ว่าจะเรื่องของสันทนาการ หรือทางการแพทย์ยังไม่ถูกกฎหมายซะทั้งหมด โดยถ้าหากใช้ในทางการแพทย์ก็ต้องทำเรื่องขออนุญาติกันก่อน ไม่งั้นมีสิทธิ์โดนจับผิดกฎหมายได้ ดังนั้นถ้าใครที่ใช้กัญชาอยู่ก็ควรจะทราบซะหน่อยว่าสารกัญชาเวลาใช้งานไม่ว่าจะเป็นการกิน หรือการสูบ มันจะอยู่ในร่ายกายได้นานเท่าไรขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการกำจัดออกไปจากร่างกาย จากงานวิจัยพบว่า ปริมาณสารจากกัญชาจะลดลงครึ่งหนึ่งในเวลา 25-57 ชั่วโมง หรือต้องใช้เวลาถึง 4 วันในคนที่ใช้กัญชาเป็นประจำ…

Read More
สายพันธุ์กัญชามีกี่แบบ
Highgan 21 August, 2019

สายพันธุ์กัญชามีกี่แบบ

ในพืชตระกูลแคนนาบิส (Cannabis) แบ่งสายพันธุ์ได้เป็น 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ซาติว่า (Sativa), อินดีก้า (Indica) และรูเดอราริส (Ruderalis) เรามารู้จักความแตกต่างของสายพันธุ์ของกัญชากัน Sativa (ซาติว่า)…

Read More
THC และ CBD คืออะไร?
Highgan 18 August, 2019

THC และ CBD คืออะไร?

THC และ CBD คืออะไร ในบ้างประเทศมีการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชาอื่นๆ ด้วย และในไทยเราก็เริ่มที่จะนำมาใช้เพื่อการแพทย์ และการรักษา คำสองคำที่เราจะได้ยินบ่อยๆ ก็คือ Cannabidiol (CBD) และ…

Read More