fbpx
Back to top
วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์กัญชา
Highgan 5 November, 2019

วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์กัญชา

สำหรับคนที่มีเมล็ดกัญชาเหลือไม่ว่าจะได้มาการปลูกกัญชาแล้วผสมได้เมล็ดมา หรือซื้อมาแล้วยังเหลือต้องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เอาไว้รอเพาะปลูกต่อไป เราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชาได้นานถึง 10 ปีเลยทีเดียว ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นในการเก็บรักษาเมล็ดกัญชาก็คือต้องเก็บในที่ เย็น, มืด และแห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง เมล็ดกัญชาควรเก็บไว้ในที่เย็นไม่ว่าเราจะเก็บเมล็ดไว้ในช่องแช่แข็งตู้เย็น หรือแม้กระทั่งตู้ หรือลิ้นชัก สิ่งสำคัญคือเราต้องเก็บเมล็ดไว้ในนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องการนำออกมาเพาะปลูก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วมีโอกาสจะทำลายความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมของเมล็ดกัญชาได้…

Read More