fbpx
Back to top
การใช้กัญชาแบบไมโครโดส
Highgan 23 January, 2020

การใช้กัญชาแบบไมโครโดส

การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแบบไมโครโดส เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในปริมาณ หรือจำนวนที่น้อย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ต้องการ โดยไม่เมา หรือไม่มีอาการไฮ (Get high) จาก THC การใช้งานในลักษณะนี้จะเรียกว่า “ไมโครโดส” ไมโครโดส เป็นขนาดที่มีแต่ละคนไม่เท่ากัน…

Read More