fbpx
Back to top
เพิ่มผลผลิตง่ายๆ ด้วยการ Topping หรือ FIMing
Highgan 8 December, 2019

เพิ่มผลผลิตง่ายๆ ด้วยการ Topping หรือ FIMing

Topping หรือ FIMing เป็นสองเทคนิคง่ายๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับกัญชา โดยจะเป็นการตัดบางส่วนของการเจริญเติบโตด้านบนออก เทคนิคเหล่านี้ได้ช่วยให้เรามีอิสระในออกแบบรูปร่างของกัญชาที่ดีขึ้น เพื่อส่วนต่างๆ ของกัญชาสามารถรับแสงได้เพิ่ม และสร้าง Colas มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราได้รับผลผลิตมากขึ้นเช่นกัน จากรูปด้านบนกัญชาด้านซ้ายได้ปลูกให้เติบโตตามธรรมชาติซึ่งส่งผลให้รูปร่างคล้าย…

Read More