fbpx
Back to top
เข้าใจระบบกัญชาในร่างกาย ( Endocannabinoid system)
Highgan 3 January, 2020

เข้าใจระบบกัญชาในร่างกาย ( Endocannabinoid system)

การที่จะเข้าใจเรื่องของกัญชา หรือกัญชง ว่ามันมีสารออกฤทธิ์ และทำงานได้อย่างไรนั้นคงต้องศึกษาในเรื่องของ Endocannabinoid System จะทำให้เข้าใจมากขึ้น ระบบกัญชาในร่างกาย หรือ Endocannabinoid system (ECS) หมายถึงระบบของตัวรับของเซลล์ และโมเลกุลที่สอดคล้องกัน…

Read More
สายพันธุ์กัญชามีกี่แบบ
Highgan 21 August, 2019

สายพันธุ์กัญชามีกี่แบบ

ในพืชตระกูลแคนนาบิส (Cannabis) แบ่งสายพันธุ์ได้เป็น 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ซาติว่า (Sativa), อินดีก้า (Indica) และรูเดอราริส (Ruderalis) เรามารู้จักความแตกต่างของสายพันธุ์ของกัญชากัน Sativa (ซาติว่า)…

Read More
THC และ CBD คืออะไร?
Highgan 18 August, 2019

THC และ CBD คืออะไร?

THC และ CBD คืออะไร ในบ้างประเทศมีการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชาอื่นๆ ด้วย และในไทยเราก็เริ่มที่จะนำมาใช้เพื่อการแพทย์ และการรักษา คำสองคำที่เราจะได้ยินบ่อยๆ ก็คือ Cannabidiol (CBD) และ…

Read More