fbpx
Back to top
โครงสร้างของต้นกัญชา
Highgan 11 August, 2019

โครงสร้างของต้นกัญชา

สำหรับนักปลูกที่ดีเราควรจะรู้จักโครงสร้างของต้นกัญชากันว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ส่วนไหนเรียกอะไร เปรียบเสมือนเราเรียนรู้ร่างกายตนเอง ซึ่งพวกนี้ผมว่ามันเป็นพื้นฐานสำหรับนักปลูกเลย เรามาเรียนรู้กันไปพร้อมกันว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไร ราก ภายใต้พื้นดินสิ่งที่กำลังเติบโตอยู่คือ “ราก (Roots)” นั้นเอง รากของกัญชามีหน้าที่ยึดเกาะกับพื้นดิน และดูดสารอาหารเข้าสู่ต้นกัญชา ซึ่งหากเราสามารถทำให้ต้นกัญชาเรามีรากเยอะได้ ก็จะทำให้สุขภาพของต้นกัญชาดีไปด้วย…

Read More