fbpx
Back to top

การใช้กัญชาแบบไมโครโดส

Highgan 23 January, 2020 0 comments

อัพเดท

การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแบบไมโครโดส เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในปริมาณ หรือจำนวนที่น้อย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ต้องการ โดยไม่เมา หรือไม่มีอาการไฮ (Get high) จาก THC การใช้งานในลักษณะนี้จะเรียกว่า “ไมโครโดส”

ไมโครโดส เป็นขนาดที่มีแต่ละคนไม่เท่ากัน ปริมาณการใช้ที่ได้ประโยชน์สำหรับคนหนึ่ง เมื่อมาใช้กับอีกคนหนึ่งอาจไม่ได้ผล หรือมีผลข้างเคียงที่ตรงกันข้ามกัน

ซึ่งการตอบสนองต่อกัญชาที่แตกต่างกันในแต่ละคน เกิดจากความสามารถของตับ, พันธุกรรม, ตัวรับสารแคนนาบินอยด์ หรือประสบการณ์การใช้กัญชาที่แตกต่างกันในแต่ละคน

ผลิตภัณฑ์กัญชายังมีการตอบสนองแบบสองทางซึ่งต่างจากยาทั่วๆ ไป กล่าวคือ เมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในปริมาณที่น้อยแล้วได้ผลที่ต้องการ เช่น ลดความวิตกกังวล แต่เมื่อใช้มากเกินไปจะเกิดภาวะตรงข้าม คือ มีวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้น กระวนกระวายมากขึ้น ซึ่งอาการแบบนี้เรียกว่า Biphasc dose-reponse curve

เรียนรู้เพิ่ม  กัญชาอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไร

น้ำมันกัญชานั้นมีฤทธิ์ทางยาต่างจากสมุนไพรทั่วไป มีขนาดการใช้ที่กว้าง ปลอดภัย และมีการออกฤทธิ์ที่หลากหลาย ทำให้บรรเทาอาการ และโรคได้มากกว่า

การใช้น้ำมันกัญชานั้นควรจะเริ่มจากปริมาณที่น้อยก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มขนาดจนได้ผลที่ต้องการ เรียกกันว่า Start Low, Go Slow

ไมโครโดส นิยมใช้ในการลดความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า อาหารปวด และทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น

สำหรับผู้ที่เคยใช้ในปริมาณมาก

ในกรณีถ้าเราเคยใช้ผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อนในปริมาณที่มาก หรือมีการดื้อกัญชานั้น แนะนำว่าให้หยุดการใช้กัญชาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก็จะทำให้ร่างกายสามารถรีเซ็ทกับระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ของร่างกายขึ้นมาใหม่ได้ และกลับมาตอบสนองอีกครั้ง ซึ่งวิธีการใช้งานแบบไมโครโดสสามารถเริ่มได้จากขนาด 1 มิลลิกรัมของ THC

เรียนรู้เพิ่ม  กัญชาอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไร

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้

สำหรับคนที่เคยใช้กัญชามาก่อนแบบไม่สม่ำเสมอ หรือคนที่ไม่เคยใช้มาก่อน ให้ใช้น้ำมันกัญชาที่มีสัดส่วน THC:CBD เท่ากับ 1:1 โดยเริ่มาก THC 1 mg ซึ่งมี CBD 1 mg แล้วเพิ่มปริมาณขึ้นทีละน้อย จนรู้สึกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น แล้วก็หยุดการเพิ่มปริมาณตรงจุดนั้นเป็นเวลา 4 วัน แล้วค่อยเพิ่มปริมาณ ถ้าผลที่ได้ไม่ดีเท่าเดิม แสดงว่าผ่านจุดที่ปริมาณยาได้รับมีผลที่ดีแล้ว ให้กลับมาใช้ปริมาณเท่าเดิม

ขนาดหรือปริมาณของไมโครโดสนั้น ตั้งเป้าหมายอยู่ที่การหาปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้เรารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นก็พอ แล้วก็ใช้ในขนาดนั้นไปต่อไปอีก 2-3 วัน แล้วจึงค่อยเพิ่มขนาด

เมื่อเราใช้น้ำมันกัญชาที่มี CBD เด่น จะเริ่มขนาด 10 มิลลิกรัมก่อน แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้แบบไมโครโดสที่ขนาด 2.5-5 มิลลิกรัมก่อน แต่ถ้าใช้น้ำมันกัญชาที่มี THC เด่น ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากกว่า 1-5 มิลลิกรัม

เรียนรู้เพิ่ม  กัญชาอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไร

ดังนั้นการรู้ปริมาณสาร CBD หรือ THC ในน้ำมันกัญชาึงมีความสำคัญมาก

Thanks: หนังสือกัญชาช่วยรักษามะเร็ง

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *