fbpx
Back to top

วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์กัญชา

Highgan 5 November, 2019 0 comments

อัพเดท

สำหรับคนที่มีเมล็ดกัญชาเหลือไม่ว่าจะได้มาการปลูกกัญชาแล้วผสมได้เมล็ดมา หรือซื้อมาแล้วยังเหลือต้องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เอาไว้รอเพาะปลูกต่อไป เราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชาได้นานถึง 10 ปีเลยทีเดียว

ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นในการเก็บรักษาเมล็ดกัญชาก็คือต้องเก็บในที่ เย็น, มืด และแห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง

เมล็ดกัญชาควรเก็บไว้ในที่เย็นไม่ว่าเราจะเก็บเมล็ดไว้ในช่องแช่แข็งตู้เย็น หรือแม้กระทั่งตู้ หรือลิ้นชัก สิ่งสำคัญคือเราต้องเก็บเมล็ดไว้ในนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องการนำออกมาเพาะปลูก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วมีโอกาสจะทำลายความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมของเมล็ดกัญชาได้

นอกจากนี้เมล็ดไม่ควรถูกแสงแดดโดยตรง และควรเก็บในที่มืดและแห้ง แสงและความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เมล็ดเกิดการงอกขึ้นมาได้ จะเป็นการดีที่สุดควรมีความชื้นต่ำกว่า 9%

วิธีการเก็บเมล็ดกัญชา

อุปกรณ์ที่ต้องมี

  • ดินสอ
  • ถุงซิปล็อคแบบใส (grip-seal bag)
  • กระดาษขาวเล็กๆ
  • โถแก้วมีฝาปิด (mason jar)

คัดแยกเมล็ดพันธุ์ให้ดีๆ จากนั้นนำเมล็ดกัญชาใส่ลงในถุงซิปล็อคแบบใส แล้วนำกระดาษสีขาวเขียนชื่อพันธุ์ และวันที่ด้วยดินสอ (แนะนำดินสอ เพราะติดทนกว่า และไม่เลือนหายเมื่อเก็บในตู้เย็น) จากนั้นนำมาใส่ไว้ในถุงซิปล็อค

เก็บเมล็ดกัญชาไว้ในโถแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์ที่อากาศไม่เข้า
เก็บเมล็ดกัญชาไว้ในโถแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์ที่อากาศไม่เข้า

หากต้องการเก็บไม่นานระยะไม่เกิน 1 ปี ให้ถุงซิปล็อดที่มีเมล็ดใส่ไว้ในโถแก้วแบบมีฝาปิด หรือบรรจุภัณฑ์อะไรก็ได้ที่อากาศไม่สามารถเข้าไปได้ แล้วนำโถแก้วนั้นไปเก็บไว้ในตู้ที่ไม่มีแสงเข้ามา อาจจะเก็บไว้ลึกๆ หน่อยเพื่อเวลาเปิดใช้งานตู้นั้น โถจะได้ไม่โดนแสง

เรียนรู้เพิ่ม  สามารถดูเพศกัญชาได้ตั้งแต่เมล็ด?

หากต้องการเก็บไว้นานประมาณ 2-3 ปี ให้นำไปแช่ในตู้เย็นช่องผัก

หากต้องการเก็บไว้นานเกิน 4 ปี ให้นำไปแช่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งเลย ในช่องนี้เราอาจนำเมล็ดกันชื้น (food-grade desiccant) ใส่ลงไปด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อเก็บเมล็ดไว้ในตู้เย็นให้เก็บไว้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดประตู และยิ่งเก็บไว้นานเปอร์เซนต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ก็จะลดลงด้วย

Thanks: https://www.cannaconnection.com/blog/5875-how-to-store-seeds-the-best-way

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *