fbpx
Back to top

4 ความแตกต่างของกัญชาและกัญชง

Highgan 4 September, 2019 0 comments

อัพเดท

เราอาจจะรู้จักกัญชากันเป็นอย่างดี แต่ในกฎหมายไทยได้มีอีกคำที่โผล่ขึ้นมานั้นคือ “กัญชง” ซึ่งเท่าที่ได้ลองศึกษาค้นพบว่ากัญชา และกัญชงมีความเหมือนที่แตกต่างกัน เราจะมารู้จักกันว่ากัญชา และกัญชงนั้นแตกต่างกันยังไง

อะไรคือกัญชาอะไรคือกัญชง

กัญชา ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Marijuana และกัญชง ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Hemp ทั้งสองนี้ถือว่าเป็นพืชในตระกูลแคนนาบิส (Cannabis plant) ซึ่งคำสองคำนี้จริงๆ แล้วเป็นเพียงการจำแนกแยกประเภทของพืชตระกูลแคนนาบิส และอย่างที่รู้กันพืชตระกูลแคนนาบิสนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์หลักได้แก่ ซาติว่า (Sativa) และ อินดีก้า (Indica) โดยที่กัญชงนั้นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ซาติว่านั้นเอง และส่วนใหญ่กัญชาจะถูกนำมาใช้ในการรักษา ส่วนกัญชงนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

ความแตกต่างของลักษณะต้น

กัญชา และกัญชงมีลักษณะต้นที่คล้ายกันมากโดยถ้ามองแบบผ่านๆ จะแยกไม่ค่อยออก เพราะทั้งลักษณะลำต้น ลักษณะใบที่เป็นแฉก และดอกมีเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่สำคัญก็คือความสูง โดยที่กัญชาสายพันธุ์ซาติว่า หรืออินดีก้าจะสูงไม่มาก ในทางกลับกันต้นกัญชงจะเติบโตสูงกว่ามาก และสามารถสูงได้ถึง 3-6 เมตรเลยทีเดียว

ancient hemp history
รูปตัวอย่างของกัญชงในอดีต
รูปภาพจาก: madebyhemp.com

ความแตกต่างของการใช้งาน

กัญชาทั้งซาติว่า และอินดี้ก้านั้นส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในการรักษา หรือสันทนาการเพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลายหรือไฮ (Get high) ในทางกลับกันกัญชงจะถูกนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมกันมาก โดยส่วนที่นำมาใช้เป็นหลักก็คือลำต้น และเมล็ด กัญชงจะถูกนำมาใช้ในฐานะทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตผ้าเสื้อผ้า, กระดาษ, พลาสติก, ฉนวนกันความร้อน, เศษอาหารสัตว์ และอาหารของมนุษย์

เรียนรู้เพิ่ม  สามารถดูเพศกัญชาได้ตั้งแต่เมล็ด?

ความแตกต่างของ THC

ในกัญชาจะมี THC ประมาณ 1-20% แต่ในกัญชงนั้นจะมีน้อยกว่า 0.3% ซึ่งหากเราเอากัญชงมาสูบก็จะไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไร

ความแตกต่าง THC ของกัญชาและกัญชง
รูปภาพจาก: citizentruth.org

ความแตกต่างด้านกฎหมาย

สำหรับประเทศไทยขณะที่เขียนบทความนี้กัญชา และกัญชงยังคงสถานะอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ฉบับที่ 2) 2562 ที่ออกเมื่อวันที่ 30 ส.ค. ซึ่งในประกาศระบุไว้ว่า ทุกส่วนของพืชกัญชา ทั้งใบ ดอก ยอด ผล รวมทั้งวัตถุหรือสารต่าง ๆ เช่น ยาง น้ำมัน ในพืชกัญชา รวมทั้งทุกส่วนของพืชกัญชงยังคงเป็นยาเสพติด แต่ได้มีการปลดล็อดข้อยกเว้นดังนี้

  • สารสกัดในพืชกัญชงและพืชกัญชา ได้แก่ CBD บริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ 99% โดยมีปริมาณสาร THC ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก
  • ผลิตภัณฑ์ที่มี CBD เป็นส่วนประกอบหลัก และสาร THC ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก (ในกัญชา และกัญชง) ซึ่งเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • เปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้งของกัญชา และกัญชง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ไม่เป็นความผิด
  • เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชงที่ใช้ในอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  • น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงที่ใช้ในเครื่องสำอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง ไม่ถือว่าสิ่งดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษต่อไป 
เรียนรู้เพิ่ม  เมล็ดกัญชามีกี่แบบ?

ทั้งหมดนี้ ใน 5 ปีแรกหลังจากประกาศกฎกระทรวง กำหนดเฉพาะให้กับการผลิตในประเทศของผู้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี่จะทำให้พวกเราเข้าใจความแตกต่างของกัญชา และกัญชงมากขึ้นจะได้นำมาใช้ให้ถูกวิธี และถูกกฎหมาย

Thanks:
https://highthere.com/hemp-vs-cannabis-learn-differences/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemp
https://www.facebook.com/Dr.Somyot/

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *